Οδοντιατρείο

Οι παρακάτω είναι φωτογραφίες ένα οδοντιατρείο όπου οι ξυλουργικές εργασίες το έκαναν ξεχωριστό.

other projects